• شرکت سوره مقام دوم مسابقات فوتبال روی میز بانوان قهرمانی کارگران کشور را کسب کرد

   

 • خمینی شهر قهرمان اولین دوره مسابقات وزنه برداری پیشکسوتان کارگر استان اصفهان شد

   

 • توکا فولاد قهرمان مسابقات انتخابی تنیس روی میز بانوان استان اصفهان شد

   

 • بخشنامه مسابقات بسکتبال سه نفره انتخابی کارگران استان اصفهان در سال 98

   

شرکت سوره مقام دوم مسابقات فوتبال روی میز بانوان قهرمانی کارگران کشور را کسب کرد
شرکت سوره مقام دوم مسابقات فوتبال روی میز بانوان قهرمانی کارگران کشور را کسب کرد
خمینی شهر قهرمان اولین دوره مسابقات وزنه برداری پیشکسوتان کارگر استان اصفهان شد
خمینی شهر قهرمان اولین دوره مسابقات وزنه برداری پیشکسوتان کارگر استان اصفهان شد
توکا فولاد قهرمان مسابقات انتخابی تنیس روی میز بانوان استان اصفهان شد
توکا فولاد قهرمان مسابقات انتخابی تنیس روی میز بانوان استان اصفهان شد
بخشنامه مسابقات بسکتبال سه نفره انتخابی کارگران استان اصفهان
بخشنامه مسابقات بسکتبال سه نفره انتخابی کارگران استان اصفهان
شرکت سوره مقام دوم مسابقات فوتبال روی میز بانوان قهرمانی کارگران کشور را کسب کرد

شرکت سوره مقام دوم مسابقات فوتبال روی میز بانوان قهرمانی کارگران کشور را کسب کرد

۲۸ مرداد ۱۳۹۸

شرکت سوره مقام دوم مسابقات فوتبال روی میز بانوان قهرمانی کارگران کشور را کسب کرد

 

خمینی شهر قهرمان اولین دوره مسابقات وزنه برداری پیشکسوتان کارگر استان اصفهان شد

خمینی شهر قهرمان اولین دوره مسابقات وزنه برداری پیشکسوتان کارگر استان اصفهان شد

۲۲ مرداد ۱۳۹۸

خمینی شهر قهرمان اولین دوره مسابقات وزنه برداری پیشکسوتان کارگر استان اصفهان شد

 

توکا فولاد قهرمان مسابقات انتخابی تنیس روی میز بانوان استان اصفهان شد

توکا فولاد قهرمان مسابقات انتخابی تنیس روی میز بانوان استان اصفهان شد

۲۲ مرداد ۱۳۹۸

توکا فولاد قهرمان مسابقات انتخابی تنیس روی میز بانوان استان اصفهان شد

 

بخشنامه مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کارگران استان اصفهان در سال 98

بخشنامه مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کارگران استان اصفهان در سال 98

۱۰ مرداد ۱۳۹۸

بخشنامه مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کارگران استان اصفهان در سال  98

 

گالری تصاویر

عضویت

نظرسنجی

[title]

آیا از نحوه ارائه خدمات باشگاه راضی هستید ؟
بلی
خیر