• جسله مشترک انجمنهای کارگری استان اصفهان روز پنج شنبه مورخه 98/08/23 برگزار شد

   

 • در مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزش پهلوانی و زورخانه کارگران  استان برگزار شد

   

 • گردهم آیی خانوادگی کارگران گروه هلدینگ توکا فولاد  روز جمعه مورخه 98/08/24برگزار شد

   

 • اولین دوره مسابقات دو و میدانی فرزندان کارگر شهرستان شاهینشهر روز پنج شنبه مورخه 98/08/23 برگزار شد

   

جسله مشترک انجمنهای کارگری استان اصفهان برگزار شد
جسله مشترک انجمنهای کارگری استان اصفهان برگزار شد
در مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزش پهلوانی و زورخانه کارگران استان برگزار شد
در مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزش پهلوانی و زورخانه کارگران استان برگزار شد
گردهم آیی خانوادگی کارگران گروه هلدینگ توکا فولاد برگزار شد
گردهم آیی خانوادگی کارگران گروه هلدینگ توکا فولاد برگزار شد
اولین دوره مسابقات دو و میدانی فرزندان کارگر شهرستان شاهینشهر برگزار شد
اولین دوره مسابقات دو و میدانی فرزندان کارگر شهرستان شاهینشهر برگزار شد
جسله مشترک انجمنهای کارگری استان اصفهان برگزار شد

جسله مشترک انجمنهای کارگری استان اصفهان برگزار شد

۲۵ آبان ۱۳۹۸

جسله مشترک انجمنهای کارگری استان اصفهان روز پنج شنبه مورخه 98/08/23 برگزار شد

 

در مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزش پهلوانی و زورخانه کارگران استان برگزار شد

در مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزش پهلوانی و زورخانه کارگران استان برگزار شد

۲۵ آبان ۱۳۹۸

در مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزش پهلوانی و زورخانه کارگران  استان برگزار شد

 

گردهم آیی خانوادگی کارگران گروه هلدینگ توکا فولاد برگزار شد

گردهم آیی خانوادگی کارگران گروه هلدینگ توکا فولاد برگزار شد

۲۵ آبان ۱۳۹۸

گردهم آیی خانوادگی کارگران گروه هلدینگ توکا فولاد  روز جمعه مورخه 98/08/24برگزار شد

 

اولین دوره مسابقات دو و میدانی فرزندان کارگر شهرستان شاهینشهر برگزار شد

اولین دوره مسابقات دو و میدانی فرزندان کارگر شهرستان شاهینشهر برگزار شد

۲۵ آبان ۱۳۹۸

اولین دوره مسابقات دو و میدانی فرزندان کارگر شهرستان شاهینشهر روز پنج شنبه مورخه 98/08/23 برگزار شد

 

 در مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزش کارگران

در مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزش کارگران

۲۰ آبان ۱۳۹۸

مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزش کارگران شهرستان شاهینشهر و میمه برگزار شد

 

گالری تصاویر

عضویت

نظرسنجی

[title]

آیا از نحوه ارائه خدمات باشگاه راضی هستید ؟
بلی
خیر